ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Կարող է ասեմ.
Թող ու հեռացիր,
Կարող է ասեմ՝
Հավերժ մոռացիր,
Բայց սիրտս, սիրտս
Միշտ քեզ կտենչա,
Աշնան տերեւի պես
Ահից կդողա,
Որ չհեռանաս,
Որ չմոռանաս...

1970