ՀԱՎԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

 Թող վարդ դառնամ
Ես քո կրծքին
Բույր խնկարկեմ,
Թող երգ դառնամ
Քո շուրթերին
Քաղցր հնչեմ
Արեւ դառնամ
Ու քո գրկում
Թող մայր մտնեմ
Հենց այդ պահին
Իրար փարված
Հավերժության
Գիրկը կընկնեմ

1970