ՍԻՐՈ ՀՐԵՇՏԱԿ

 Իմ սրտում սերմեր ցանեցիր
Կյանքի
Արեւ ու լույսեր,
Իմ ջահել հոգում հրդեհ վառեցիր
Տենչանք ու սեր,
Դու այնպես կամաց մոտեցար
Սրտիս,
Վառեցիր կրակ,
Լուռ ու մանրաքայլ դու մտար
Հոգիս
Սիրո հրեշտակ

1982