ՄԻՔԱՅԵԼԻՆ

 Մի վայրի կակաչ
Իրիկվա զովից
Քամուց հալածված
Անդունդից կախված
Յարի ճամփեն է
Երեւի պահում
Լուսնկա երկնում
Իզո՞ւր չէ արդյոք
Նա այսքան սպասում:

2003