ԱՆՈՐ

Սիրտս կը թռի ջաղջի քարին պես,
Մարմինս կը փղրի ջաղջի ալրին պես,
Ե՞րբ պիտի լուսնա գիշերն դարի պես,
Տեսնեի տղան խաչին լուսնին պես:

Տեսնեմ, կսեի, ձեռքիս վարդը տամ,
Վարդը որ չառնե, ոսկի խնձոր տամ,
Խնձորն երբ չառնե, մազս քաշեմ տամ,
Ան ալ որ չառնե, հոգիս քաշեմ տամ: