ԱՉՔԸԴ ԽՈՒՄԱՐ

Գարուն սիրուն անուշ յար,
Արի, դարդիս արա ճար,
Ես քեզ համար էրվում եմ,
Դու նստել ես բեխաբար:

Աչքըդ խումար,
ՈՒնքըդ կամար,
Անուշիկ յար,
Արի տար:(2)


Իզուր սիրտս քեզ տվի,
Ալ օրս փոխվեց սևի,
Դարդես հեչ խաբար չունիս,
Թողիր կարոտ արևի:

Նվեր կուտամ, ինչ կուզես,
Ինձ մի' թողնի սևերես,
Քուն չունի, դադար չունիմ,
Գոնե մեկ օր արի տես:

Վարդս թողի հեռացա,
Բան ու գործս մոռացա,
Մալ ու մուլքս վատնեցի,
Վառ էշխեդ աշուղ դարձա: