Ա՜Յ ՎԱՐԴ

Ա՜յ վարդ, լըսիր աղաչանքիս,
Թույլ տուր թփից քեզ պոկեմ,
Եվ քեզանով սիրած կուսիս
Չըքնաղ կուրծքը զարդարեմ:

Մի' վախենար, նըրա կրծքին
Չես թառամիլ, քընքուշ վարդ,
Այնտեղ մատաղ կըրծքի տակին
Կյանքի աղբյուր կա առատ:

Ա՜յ վարդ, պատմիր նրան հուշիկ
Իմ հուր տենչանք ու հույսեր,
Թող բուրմունքով քո անուշիկ
Նըրա սըրտում զարթնի սեր:

Մի' վախենար, նըրա կրծքին
Չես թառամիլ, քընքուշ վարդ,
Այնտեղ մատաղ կըրծքի տակին
Կյանքի աղբյուր կա առատ: