ԲԱՐԵՎ ԻՄ ՍԵՐ

Արեգակը, կարմի՜ր արեգակը,
Իր ճաճանչներն էր ուղարկում
Երկնքից,
ՈՒ բացվում էր ջինջ առավոտը,
ՈՒ ծաղիկներն էին բացվում
Նորից...

Բարև', իմ սեր, ես եկա քեզ մոտ,
Որ ասեմ - ես սիրում եմ քեզ: (2)

Թռչյուններն էին ուրախ-զվարթ երգում,
Տերևների շրշյունն էր լսվում,
ՈՒ մեղմ քամին իր երգն էր երգում,
Ես մտքով անցյալն էի գնում:

Բարև՜..

Իսկ ձեր բակում ոչինչ չէր փոխվել,
Նույնն էին ծառերը ու առուն,
Եվ այն ծայրի մթին անկյունում
Նույն կոշկակարն էր թխկացնում:

Բարև՜...