ԵՐևԱՆԻ ՍԻՐՈՒՆ ԱՂՋԻԿ

Երևանի սիրուն աղջիկ, ունքերդ կամար,
Հաստատ գիտեմ որ սեր ունես պահած ինձ համար:

Գինին դզերքիս անուշ խաղով, քեզեմ յես կանչում,
Արի նազով, արի խաղով, ինչ ես ինդզ տանջում

Ինձ պես յար ունես, ոսկեզարդ ունես
Երևանի անուշ աղջիկ ել ինչ դարդ ունես
Ինձ պես անուշիկ ջահել յար ունես,
Երևանի անուշ աղջիկ անգին քան ունես

Աշուղ դարդզաց քեզ եմ կանչում,
Արի սեր անենք
Քեզ իմ սիրո տսախկաց այգում
Սրտիս տեղ անեմ,
Գինին դզերքիս անուշ խաղով,
Քեզեմ ես կանչում,
Արի նազով, արի խաղով, ինչ ես ինձ տանջում

Ինձ պես յար ունես, ոսկեզարդ ունես,
Երևանի անուշ աղջիկ է՞լ ինչ դարդ ունես,
Ինձ պես անուշիկ ջահել յար ունես,
Երևանի անուշ աղջիկ անգին քան ունես :