Ա՜Յ ՍԱՐ ՈՒ ՍԵՅՐԱՆ

Ջաղացս մանի մանի,
Քունս անուշ կըտանի,
Ա՜յ սար ու սեյրան ու յար,
Մարալ ու ջեյրան ու յար.
Իմ յարը սարում, քոլում,
Իմ քունը ո՞նց կըտանի:
Ա՜յ սար ու սեյրան ու յար,
Մարալ ու ջեյրան ու յար.

Սարից գալիս ա քամի,
Դու չես մնում մի համի,
Ամեն աժող-չաժողի
Մի' թողնի հոգիս հանի:

Աղջի, ինադ մի' անի,
Վեր կաց կայնի դու բանի,
Ձեռդ տար սրտիս մեջը,
Դարդերս մեկ-մեկ հանի: