ԻՄԱԼ ԷՆԵՄ

Մի յար ունեմ հավի ճուտ ա,
Կուտ կթաբլեմ, կուգա կուտա:
Ախ ի՞նչ էնեմ, իմա՞լ էնեմ,
Յար պզտիկ է, շվարել եմ:

Քեզի մեռնեմ խաթուն կեսուր,
Ծծկեր բալիդ խրատմ տուր,
Թե պիտ պառկեր գոմշի մսուր,
Ինչո՞ւ ձեր տուն բերեց իզուր:

Իմ հեր թամահ արավ փողին,
Իզուր տվեց գրկանոցին,
Էս տան ոսկին ու մարգարիտ
Հարամ կենա իրենց գլխին:

Խաթւոն կեսուր, շուտ վեր էլի,
Արի գնա մի մաղ ճարի,
Որ իմ էրկան հող տի մաղեմ,
Իրիկուն էլավ տակը փռեմ:

Ախ ի՞նչ էնեմ, իմալ էնեմ,
Սարեր ձուն ա մոլորել եմ,
Ախ ի՞նչ ւնեմ, իմալ էնեմ,
Յար պզտիկ ա, շվարել եմ: