ՂԱՓԱՄԱ

Հրավեր ուներ Արտաշը,
Ղարսեն բերին կարկաշը,
Ճամփե արի քեռերկին,
Ղափամա էփե Սերակին:

Ջան ղափամա, ղափամա,
Անուշ եղով ղափամա,
Սյուզմա մեղրով ղափամա,
Ջան ղափամա, ղափամա:

Հրավերները տպած էր,
Ղափամեն տակը կպած էր,
Տես, որ տերը չիմացավ,
Չըկերած` ասլան դարձավ:

Ջան ղափամա, ղափամա...

Գինին սեղանին դըրին,
Ղափամեն ետկեն բերին,
Արդահանա եղովը
Կարմրած էր տեղովը:

Ջան ղափամա, ղափամա...

Կերան, կերան պարպեցին,
Գինին խմին հարբեցին,
Կըլոր խաղը սարքեցին,
Ծափ տվեցին պարեցին:

Ջան ղափամա, ղափամա...