ԱՍՈՒՄ ԵՆ ՈՒՌԻՆ

Ասում են` ուռին
Աղջիկ էր ինձ պես,
Մընում էր յարին,
ՈՒ չեկավ նա տես:
(2)

Խեղճը դողալով`
Անհույս կըռացավ,
Դարդից չորացավ,
ՈՒռենի դարձավ:
(2)

Ջըրերի վրա
Գըլուխը կախած
Դեռ դողում է նա,
ՈՒ լալիս կամաց:
(2)

ՈՒ ամբողջ տարին
Մի միտք է անում,
Թե յարը յարին
Ո՜նց է մոռանում...
(2)

Ոնց է մոռանում...