ՅԱՐԻՍ

Մի յար ունեմ շիկահեր,
Լուրթ աչքերով կապուտակ,
Կըրծքում անհուն ջերմ ու սեր,
Ծովերի պես անհատակ:

Ջահել է նա գարնան պես,
Գարնան անուշ հովի պես,
Սրտում վարար խինդ ու սեր,
Ալ ու ալվան ծաղիկներ:

Մի յար ունեմ շիկահեր,
Լուրթ աչքերով կապուտակ,
Կըրծքում անհուն ջերմ ու սեր,
Ծովերի պես անհատակ: