ՊճԻՆԿՈ

Արև ըլլամ՝ ծաթիմ, մարիմ վերևեդ,
Կակ շուք ըլլամ՝ աճիմ, հատնիմ քեզի հետ,
Դեմքիդ մատաղ, ա'յ սիրական,
Քայլերուդ հետ, ծաղկե ծաղիկ վետ ի վետ:

Օ՜յ, օ՜յ, օ՜յ, օ՜յ, պճինկո՜, պճինկո՜, պճինկո՜,
Օ՜յ, օ՜յ, օ՜յ, օ՜յ, պճինկո՜, պճինկո՜, պճինկո՜...

Ես՝ արեգակ, դու ես ծովը ծիրանի,
Հալինք, լեցվինք իրար ծոցը հոլանի,
Հովը երգե, ա'յ սիրական,
Հազար լարով, հազար անգամ երանի:

Օ՜յ, օ՜յ, օ՜յ, օ՜յ, պճինկո՜, պճինկո՜, պճինկո՜...

Արո'ւ, թե էգ, երկո'ւ, թե մեկ մարմին ենք,
Արու և էգ ձագ ու թոռներ կհանենք,
Մեր աշխարհի չորս ծագերուն
Արևի պես բոց ու բարի կշարենք:

Օ՜յ, օ՜յ, օ՜յ, օ՜յ, պճինկո՜, պճինկո՜, պճինկո՜...