ՍԻՐԵՑԻ, ՅԱՐՍ ՏԱՐԱՆ

Սիրեցի, յարըս տարան.
Յարա տըվին ու տարան.
- Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Պոկեցին սիրտս տարան:

Ցավըս խորն է, ճար չը կա,
Ճար կա, ճար անող չը կա.
- Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Սրտացավ ընկեր չը կա:

Լա՜վ օրերըս գընացի՜ն,
Ափսո՜ս ասին, գընացի՜ն.
- Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Սև դարդերըս մընացին...