ՔԱ ԴԵ ԵՍԻՄ

Ընկերուհին. - Աղջի', ի'նչի մարդ չես առնի.
Աղջ. - Քա դե' եսիմ, եսիմ, եսիմ.
Ընկ. - Վա'յ թե կուզես` հերըդ չի տա.
Աղջ. - Քա դե եսիմ, եսիմ, եսիմ.
Մեկը ուզեց, ես չըհավնա,
ՈՒրիշ ուզող հըլա չըկա.
Հերըս կըսե քիչ մել մընա,
Ծախս ու մխսի փարա չըկա:
Ընկ. - Քեզի համար շատ են վառվել...
Աղջ. - Քա դե եսիմ, եսիմ, եսիմ.
Ընկ. - Վա'յ թե տեսել` հետ են դառել.
Աղջ. - Քա դե եսիմ, եսիմ, եսիմ.
Էնորտանքը ուզող եկավ,
Քիթ մըռութը դուրըս չեկավ.
Մերըս կըսե "շատ ջահել ես,
Քառսուն տարիդ թամամ չունես":
Ընկ. - Մերըդ կըսե "շատ ջահել ես,
Քառսուն տարիդ թամամ չունես",
Թամամ չունես, թամամ չունես...