ՔՈՒՅՐ ԻՄ ՆԱԶԵԼԻ

Քույր իմ նազելի, նայիր քո դիմաց`
Վիրավոր, ավեր իմ սիրտն եմ բացել.
Ա՜խ, նվիրական ինձ քո գիրկը բաց
Եվ գուրգուրիր ինձ, ես շա՜տ եմ լացել...

Քնքուշ ձեռքերով աչերըս սըրբիր.
Մի' թող ինձ լալու - ես շա՜տ եմ լացել,
Ճակատիս մռայլ` մշուշը ցըրիր,
Եվ գուրգուրիր ինձ, ես շա՜տ եմ լացել...