ԵՐԿԻՆՔԸ ՄՈՎ Է

Երկինքը մով է կանաչը ծով է իմ վարդ քաղաքի,
Սիրում եմ հովը, անուշ է զովը իմ վառ գարունքի,
Օ, իմ սրտում դու թանկ անուն ես, ոսկե իմ Երևան,
Կարոտ սրտիս երազն ես դու իմ աննման,
Դու իմ երգի մի նոր գարուն ես, աստղե իմ քարավան,
Շողաճամփիս պայծար իմ Երևան:
Ոսկի է ձեռքդ ծաղիկ է երգդ իմ տուն Հայրական
Արև է նուռդ, գին է ջուրդ, իմ Հող Հայկական:
Օ, իմ սրտում դու թանկ անուն ես, ոսկե իմ Երևան,
Կարոտ սրտիս երազն ես դու իմ աննման,
Դու իմ երգի մի նոր գարուն ես, աստղե իմ քարավան,
Շողաճամփիս պայծար իմ Երևան: