ԵՐԵՎԱՆ

Երբ բացվում է առաոտը,
Իմ լույս քաղաքի վրա,
և զարթնում է Երևանը,
Խորը քնից գիշերվա,
Քեզ բարի լույս, օրդ բարի,
Իմ Երևան, սիրտն ես հայի...
Գեղեցիկ է Երևանը, նամանավանդ գիշերով,
Քեղեցիկ է իմ քաղաքը, հազարագույն լույսերով,
Գեղեցիկ է Երևանը, նամանավանդ գիշերով,
Շատ սիրուն է իմ քաղաքը, հազարագույն լույսերով: