ԵՐԵՎԱՆԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐՈՎ

Անուշ է կիրակին,
ջան ասա ինչ ենք անում,
եկ ման գանք միասին,
Երևանի փողոցներով...
նստել ես դրթմագին
այ մարդ, ինչե՞ս մտածում,
եկ ման գանք միասին,
Երևանի փողոցներով...
կհանդիպենք ուրախ, զվարթ ընկերներ,
ու կատակելով, ծիծաղելով, թև թևի մտաց,
կքայլենք կերգենք ցնծալի կյանքը մեր,
կհանդիպենք հեզաճկուն աղջիկներ,
ու կատակլով ծիծաղելով թև թևի մտած
կըքայլենք, կերգենք ցնծալի օրը մեր
ցնծալի կյանքը մեր...
Անուշ է կիրակին,
ջան ասա ինչենք անում,
եկ ման գանք միասին,
Երևանի փողոցներով...
նստել ես դրթմագին
այ մարդ, ինչե՞ս մտածում,
եկ ման գանք միասին,
Երևանի փողոցներով...
կվերհիշենք Հայոց անցյալը շքեղ,
հենց փողոցների անուններով
թև թևի մտած կքայլենք, կերգենք ցնծալի փառքը մեր
կվերհիշենք Երևանյան նոր օրեր,
ու հիանալով նոր շենքերով ,
թև թևի մտած կքայլենք, կերգենք ցնծալի փառքը մեր ,
երջանիկ օրը մեր ...