Նավը

(Դանիիլ Խարմսից)
Նավն է լողում, նավն է լողում
Դեպի ափը ավազե:
Նշմարվում են նավի վրա
Չորս քաջարի նավազներ:
Նրանք կարող են գրոհել
Հազար քաղաք ու ավան,
Բայց սարսապում-վախենում են
Կատուներից մլավան: