Արև, արև, արևիկ

Արև՛, արև՛, արևի՛կ,
Սպասում ենք բարևիդ,
Քանի որ է չես եկել,
Շողդ մեր կողմ չես թեքել
ՈՒ հանձնել ես կապուտակ
Սարածքներդ ամպերին...
Գոնե լուր տուր իմանանք՝
Դեռ շա՞տ պիտի դիմամանք: