Աղբյուրներն ու ապրողները

Ամպը գալիս է անձրևում՝
Կա՛թ-կաթ,
Կա՛թ-կա՛թ...
Հողը խմում է հաճույքով՝
Կու՛մ-կու՛մ,
Կու՛մ-կու՛մ...
Կուտակվում են աղբյուրները՝
Կա՛թ-կա՛թ,
Կա՛թ-կա՛թ...
Որ վայելեն ապրողները՝
Կու՛մ-կու՛մ
Կու՛մ-կու՛մ...