ՆԱԽԱԽՆԱՄՈՒԹՅՈՒՆ

Գնաց շիշ մը հուսախաբություն բերավ
Լեցուց գավաթ գավաթ - բաժնեց
Խմեցին իրարու կենաց
ու մեռան