ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ

Բառեր կորսամ
ու բառերը տեղն ու տեղոք կշարեմ

Գոյականներ կորսամ - ածականներ կորսամ
ածականները գոյականները կուտեն

Ես իմ կայտառ բայերս կափսոսամ
- կմնան առանց ենթակայի

Եթե գոյականներ ունիք ավելորդ
Բերեք - լավ գինով կառնեմ