ԿՐԿԵՍ

Անասունները կշարժին մարդերու նման
ու մարդիկ կծափահարեն
անասուններու պես

Գազանազուսպը - միայն գազանազուսպը կիրագործե
գերիշխանությունը մարդուն

Մյուս բոլոր մարդիկ կստրկանան այդ ուժին առջև
անասուններու պես

Իսկ կրկեսեն վերջ
անասունները երկաթներուն ետև
մարդիկը դուրս