ՄԺԵՂԻ ՀԱՇԻՎ

Երբ ամուսնացավ
Կիկո խորհեցավ
Սենյակին մեջը որքան մժեղ կա
Կեսն իրեն երբ գա
Կեսն ալ իր կնոջ կերթա - կկիսվի -

Բայց մժեղները - աշուն էր - շատցան
Ու հիմա նորեն
Մժեղը նույնքան
Կին մ'ալ ավելի