ՍԴՐԻՊ-ԴԻԶ

ՆԱԽ հագվիլ պետք է
ՀԵՏՈ արվեստով հանվելու համար

Կիկո արվեստը սորվեր է ՇԱՏՈՆՑ
ՀԻՄԱ հագուստին կսպասե