ՊՈՉ

Թովմասին սիրտը կնեղանար
Տեսավ կատուն որ կխաղար պոչին հետ
Վեր նայեցավ - Տեր ըսավ
Ինչ կըլլար եթե զիս ալ պոչով ստեղծեիր