ՇՈՒՐՋ

Կդառնանք
Լույսին շուրջ
Մեր շուրջը
Մահ

Օր մըն ալ պիտի զգանք թե ավելորդ ենք
Պիտի մեռնինք
հոգնած

Լույսին
Կյանքին
Եվ ավելոդ ըլլալու վախին
շուրջը դառնալեն

Ու պիտի դեգերինք
Անմահության շուրջ
Հուսահատորեն
Կդառնանք
Մահվան շուրջ
Մեր շուրջը
Լույս