ԳՈՒՆՏ

Փորձ՞եր եք բնավ -- փորձե՞ր -- չե՞ք փորձեր
Հաստատուն կենալ
Սանկ մեկ երկու մեթր տրամագիծով
գունտի մը վրա
Կենալ -- ու հետո գունտը թավալել
Փորձե՞ր եք բնավ
Հաստատուն մնալ միշտ գունտի վրա

Ես ու նմաններս ամեն օր այսպես
Կջանանք կճգնինք հաստատուն կենալ
Մեծն ու վիթխարի
Գունտի մը վրա
Հազարավոր մեթր տրամագծով --

-- Ու կմտացենք
Անոնց վրա որոնք
Կճզմվին այս հսկա գունտին տակ --
Այս հսկա գունտին տակ կճզմվին