ԼՈՒՍԱՆՑՔ

Ով ինչ ինքնիրեն լույս է նշմարեր
Ինչ լույս է քաշեր ինքզինքը հեռու
Բազմություններեն փոթորկոտ ու մեծ
Ով ինչ իմացեր ինքզինքն անջատեր

Ձեր անունները խառնեցեք ծովուն
Ով ինչ է ցաներ ծովափի խիճին
Ինչ լույս է ծլեր ինքնամփոփ ու խեռ
Այնինչ ալիքն ով չէ ուզեր ըլլալ

Լուսանցք է շիներ ով ինչ խարիսխով
Բազմություններեն անջատվեր հեռու
Ու լույսերուն մեջ փոթորկոտ ու մեծ
Ով ինչ ինքնիրեն լույս է նշմարեր