ՏԻԿԻՆ ԴՈՒՔ և ՊԱՐՈՆ ԵՍ

Տիկին -- եթե կհաճիք
Մեկ ծայրեն դուք -- մեկ ծայրեն ես բռնենք սա լայն աշխարհին
Ծալլենք ծալլենք պզտիկնա
Անկողինի չափ ըլլա

Հետո եթե կհաճիք
Այս աշխարհին բազմություններն ավելորդ
Անկողինեն նետենք վար
Անդունդն ի վար գլորին

Ու մենք մնանք առանձին
Տիկին Դուք և Պարոն Ես