ԿԵՐ

Երբ զգաք թե
Այլևս
Մարդոց -- մարդկության տալիք բան չունիք
Ենիճամիի
Թռչուններուն կեր տվեք
[i]Ենիճամի - մզկիթ է Ստամբուլում, ուր աղավնիներն են հավաքվում: