ՓՈՇԻ

Տերս և մեծ իշխանս դուն փոշի
Իջիր
Ծառերու կարասիներու սրտերու
և հիշատակներու վրա

Իջիր
Վերքերու արյունին վրա
Իջիր

Իջիր -- չէ որ օր մը պիտի իջնես
հոյակապ մոռացության մը պես
անունիս և հավակնություններուս վրա --
Դուն տերս և մեծ իշխանս ամենազոր