ԵՍ ՄԱՐԳԱԳԵՏԻՆԸ և ՕՐԻՈՐԴ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոն ուր ծովը կվերջանա ու եղևնիներուն ետև
մարգագետինը կսկսի
Օրիորդ խաղաղության հետ թև թևի
պարելու գացի
Խոտերուն ու ճերմակ-դեղին մարգարտածաղիկներուն վրա
Պարեցինք չեմ գիտեր քանի պար քանի տարի

Օր մըն ալ - մայրամուտի մը
Երբ քաղքին լույսերը մեկ մեկ կվառեին
Հաստ կարմիր շրթներով կին մը նշմարեցի
Ժպտեցավ ինծի և ցուցադրեց գեղեցիկ զիստերը
Ես Ձանձրույթն եմ ըսավ միալար ձայնով

Մինչդեռ դեղնած խոտերուն ու թառամած ծաղիկներուն վրա
Օրիորդ Խաղաղությունը մեռավ ինծմե առաջ