ԱՐՏ

Գովազդը կ’ըսե
-- Բարեբեր արտ է
Հարյուր կուտա մեկի դեմ –

Ան
Կինը հոն թաղեց –
Հիմա կը սպասե