ԳԱՅԼԵՐԳ

Մենք ալ – մեր չափով
Մեծ կամ պզտիկ
գայլեր ենք
հոշոտելու պատրաստ

Կը հոշոտենք -- հետո
քառասուն օր
սուգի երգ կ’երգենք