ԽՈՒՆԿ

Դուն իմ մայրըս
Խունկի ծառըս
որ ատրաշեկ
ածուխին վրա
այրեցար
որպեսզի խունկ
հոտին (*) օրերը զավկիդ

Իմ խնկաբույր մայրըս
դուն որ
ալ չըկաս
[i] հոտին -- բուրեն