Ի ՎԵՐՋՈ

Ինչ որ կը խորհիս ճամբուն ընթացքին
ինչ որ կը տեսնես
Ինչ կյանք որ կ’ապրիս այս կյանքեն անդին
ինչ որ հոն ունիս

Ինչ որ հուսացիր թե քեզ կը սպասեր
ինչ որ քեզ կանչեց
Իսկ ինչ որ գտար – ինչ որ սիրեցիր
ինչ որ ուզեցիր

Եվ ինչ որ մնաց քեզի այս աղվոր
ճամբորդութենեն
Ինչ որ չուզեցիր ոչ իսկ քեզ պատմել
մոռնալու վախեն

Այն որ տակավին հարցումի մը պես
հետդ կը տանիս