ԱՆՑԱՎ

Նստեր էին
Ոտքի ելան
Նորեն նստան

Դագաղ մը անցավ