ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

...հանրակառքով ճամփորդության մը...

Տասը ղրուշ է կըսե - կնստի
Կերազե - կուզե որ հեռուներն երթա
--- Ուր --- ով գիտե ---
Թերևս ետ մանկության տարիներուն
Թերևս առաջ հուսացած օրերուն

---Բայց հանրակառք է այս --- գիծեն դուրս չելլեր ---
---Բայց հանրակառք է այս --- գիծեն դուրս չելլեր ---