ԿԱՆՉ


Մարդուն մեկը կանչեց - Նշան -
Ելա գացի բայց անունս Նշան չէր

Հիշատակներ էր կորուսեր - առավ ինչ որ ունեի -
Ինչ որ տվի մոռացություն է – մահ էր -

Ու ետ դարձա – ճամփան օտար
Վերադարձի ճամփան չէր -