ԼԱՑԻ ԳԻՇԵՐ

Ինչպես դեմ դրիր փուշ-պսակին խոցերուն
Մենք մարդ ենք - կհասկնանք -
Իսկ մենք ինչպես կտոկանք այս թանձրամած տաղտուկին
Դուն մարդ չես - չես հասկնա